Tags

, , ,

STREIK

Fagforbundet har i dag klokka 14:00 levert varsel om plassfratredelse for ytterligere 14 742 medlemmer som tas ut i streik fra arbeidstidas start onsdag den 2. juni.

Første fase begynte fredag 28. mai med at 9 503 av Fagforbundets medlemmer ble tatt ut i streik. Nå varsler forbundet uttak av ytterligere 14 742 ansatte i kommune-Norge, når streiken fra og med onsdag 2. juni går inn i sin andre fase.

Blir det ingen løsning i konflikten innen arbeidsdagens start denne dagen, vil til sammen nærmere tjuefem tusen kommuneansatte Fagforbundet-medlemmer være i streik. De nye streikende jobber i samme kommuner som allerede var tatt ut i fase 1, men flere nye yrkesgrupper er berørt – blant annet flere tusen ansatte i kommunale barnehager og skolefritidsordninger.

– Vi krever likebehandling av alle arbeidstakere, sier forbundsleder Jan Davidsen på vegne av rundt 315 000 medlemmer.

– Fagforbundets krav er at alle arbeidstakere skal få et likt, generelt kronetillegg. Vi vil ha økt minstelønn slik at alle får ei lønn å leve av. Arbeidstakere med full ansiennitet i hel, fast stilling skal tjene minst 320 000 kroner. Vi krever en kraftig økning i ulempetilleggene, og uttelling for kompetanse og lederansvar. Arbeidsgiver (KS) var langt fra villige til å møte våre krav, så meklingen ble brutt og våre medlemmer måtte ut i streik. Nå øker vi trykket. Vi har mye mer å gå på, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Kilde: Pressemelding fra Fagforbundet