Tags

, , ,

Denne filmen er både fantastisk vakker og dypt meningsfull. Det betyr egentlig ikke noe om en er enig med Greenpeace sine ideer (eller hvordan de går frem for å sette disse ideene ut i praksis). En vil ha vanskelig for å avvise denne filmens budskap om rent vann,  ren luft og en bærekraftig energiproduksjon.

Bruken av hender som kornaks i vinden eller som bølger på havet er spesielt vakkert, det samme er musikken. Greenpeace har ofte brukt mer negative effekter for å vinne tilhengere. Denne filmen er derimot stille og vakker og gir et positivt budskap.