Tags

, ,

Å skrive kjærlighetsdikt med pistol i nakken

jeg erklærer herved
i vitners nærvær
at jeg elsker Dem
og at jeg i erklæringens øyeblikk
er ved mine fulle fem

undertegnet av
Deres hengivne
samt begge vitner

ps! tror De meg nå?

Forfatter: Bjarte Bjørkum
Utgitt: Spesielt for e-diktet, mars 2010

Lagre