Tags

, ,

Grønn Hverdag er et nettverk av enkeltpersoner, organisasjoner og virksomheter i Norge med miljøvennlig forbruk som mål. Sammen ønsker medlemmene å gjennomføre en nasjonal miljødugnad. Ved å velge miljøvennlige løsninger i vår egen hverdag bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling i Norge (og internasjonalt).

Nettverket hadde i 2006; 44 000 enkelthusholdninger og 14 større, frivillige organisasjoner som deltakere. En del kommuner bruker Grønn Hverdag til å organisere innbyggerne i lokalt miljøarbeid. Forløperen for Grønn Hverdag var Miljøheimevernet, som ble stiftet i 1991 av en rekke norske organisasjoner. Miljøheimevernet skiftet navn til Grønn Hverdag i 2003.

Grønn Hverdag har et bredt tilbud til folk som vil ta miljøhensyn i dagliglivet. De tilbyr hundrevis av miljøtips på nett, telefon og papir, og skreddersydde redskaper og metoder for privatpersoner, organisasjoner, kommuner og bedrifter. «Med over 53.000 husholdninger er vi landets største nettverk av og for miljøbevisste forbrukere.» Har du også lyst til å bli med kan du ta miljøsteget og melde deg som deltaker. Du kan få tips til hvordan du kan bidra til å løse miljøproblemene, steg for steg. Til nytte for kloden og våre etterkommere og til glede for deg selv. «Vi deler de store miljøproblemene opp i små oppgaver. Så små at alle kan bidra, men samtidig store nok til at det monner når mange gjør sin innsats.» Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre sitt.

Grønn Hverdag er også et samarbeid mellom 15 store frivillige organisasjoner, som utgjør rådet i Grønn Hverdag. Rådet er Grønn Hverdags øverste myndighet, og rådsorganisasjonene bidrar til dugnaden med å engasjere sine medlemmer i praktisk miljøarbeid, enten det er i borettslag, menigheter, idrettslag, kvinneforeninger eller speidergrupper. Grønn Hverdag arbeider også sammen med mange av kommunene her i landet. De stiller materiell og arbeidsmetoder til rådighet for kommunene. Slik kan de enklere engasjere sine innbyggere i lokalt miljøarbeid.

Grønn Hverdag har servicekontorer utover i landet med medarbeidere som driver informasjonsvirksomhet og lokale prosjekter. Kontorene er organisert i fire regioner. Kontakt et av kontorene hvis du trenger tips og ideer til hvordan du kan drive miljøvern på hjemmebane.

(Grønn Hverdag har også egen gruppe på Facebook.)

Lagre