Tags

, , , , , , , ,

rp_smakebit-pc3a5-sc3b8ndag2.pngEn smakebit på søndag er et boktema hos Flukten fra virkeligheten. Følg linken til mange flere gode smakebiter fra gode bøker.

Det er dagen etter 17. mai og tradisjonelt sett en stille dag i dette huset. I dag sitter barnebarnet mitt ved siden av meg og spiller på ipaden mens foreldrene hans sover litt lenger. Mannen min er på terrassen og ordner litt med grillen, og temperaturen stiger til det som kan bli en fin lesedag ute. En meget fin dag med andre ord.

Boken jeg har valgt i dag passer imidlertid ikke inn i kategorien fin. Den heter Dømt til ild og bål og har undertittel «Trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark». Den er et resultat av Liv Helene Willumsens forskning på hekseprosessen i de to regionene. Jeg leste to bøker av Torgrim Sørnes; Uten nåde og Ondskap, som handlet om henrettelser i Norge fra 1783 til 1876. Det var grusomt, men også såpass interessant at jeg også har lyst til å lese om hekseforfølgelsene og rettergangen de anklagede fikk. Eller kanskje en skal si mangel på rettergang. Smakebiten er fra et forhør vi finner i delen om Finnmark;

Dømt til ild og bålSammen med Sigrid planla hun å fly til Heckelfjell, men falt av på Dovre, der hun lå til Sigrid kom og tok henne med seg hjem igjen. Hun bekjente også at Sigrid lærte henne å kaste trolldom over båter ved å sette to eggeskall i en stamp med vann. Når eggeskallene ble fylt med vann og var hvelvet, hadde båten gått ned.

Det fant sted en kjedeprosess i Finnmark. (Når en kvinne anklager en annen osv – Den mest kjente er hekseprosessen i Salem). Og om den står det;

På begynnelsen av 1600-tallet fant den mest omfattende kjedeprosessen i Finnmark sted. Den startet i september 1662 og varte til april 1663. Den involverte rundt 30 mennesker, alle kvinner. I løpet av vel et halvt år ble 20 mennesker dømt til bålet. Seks av de anklagede var småjenter. De av barna som alder er oppgitt på var seks og tolv år.

Fra forlaget;

Trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark handler om kvinner og menn som ble anklaget for trolldom i to nordlige områder av Europa for 400 år siden. De ble ført for retten, og svært mange av dem endte sine dager på et bål. Boken gir nærgående skildringer av hva som skjedde under trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark, der personer av begge kjønn ble utsatt sterkt press og tortur for å få tvunget fram en tilståelse. Studien er en bred drøfting av trolldomsprosessene som historisk fenomen i to områder der alvorlig forfølgelse fant sted på 1600-tallet. Boken er rikt illustrert med et variert utvalg av kjente og ukjente verk der kunstnere framhever ulike aspekter ved prosessene.

1b

~ via wikipedia commons