Tags

, , , , ,

Via the Norwegian blog Anitas blogg I found my way to Workaday reads and her Ebook challenge for 2013. This sounds like the perfect challenge for me and my beloved Kindle! Workaday reads have decided some levels you can choose from and I commit to read 25 Ebooks in the next year. And although I found it difficult to set my level, it’s supposed to be a challenge!

  1. Floppy disk – 5 ebooks
  2. CD – 10 ebooks
  3. DVD – 25 ebooks
  4. Memory stick – 50 ebooks
  5. Hard drive – 75 ebooks
  6. Server – 100 ebooks
  7. Human brain – 150 ebooks

Via den norske bloggen Anitas blogg fant jeg den engelskspråklige bloggen Workaday reads og hennes 2013 Ebook utfordring. I denne utfordringen fokuserer en på Ebøker (uavhengig av plattform) og prøver å lese et gitt antall bøker i løpet av året. Jeg har bestemt meg for å prøve på 25 Ebøker. (Det er ment å være en utfordring/noe å strekke seg etter.)