Tags

, , , ,

Boken på vent er et boktema hos Beathes bokhylle og et fint tema å være med på hver uke.

I dag var det så mye som skulle skje at jeg ikke fikk skrevet noe innlegg før jeg kom hjem fra jobb. Noen dager er travlere enn andre, og det må man bare takle og «go with the flow» som amerikanerne sier.

Boken jeg har på vent i dag har jeg lånt på biblioteket. Jeg har sett på den flere ganger, men nå ble fristelsen for stor og jeg tok den med hjem, uten å egentlig ha tid til det. Boken heter; Sykdom som litteratur; 13 utvalgte diagnoser og er skrevet av Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen. Diagnosene den tar for seg er; Pest, influensa, lepra, syfilis, tuberkulose, aids, epilepsi, kreft, hjertet, anoreksi, hysteri, depresjon og selvmord. Alle disse diagnosene blir belyst gjennom hva ulike forfattere har skrevet om dem.

Sykdom som litteratur handler om hvordan noen av våre mest kjente sykdommer fremstilles i skjønnlitteraturen. Gjennom tretten kapitler beveger vi oss i litteraturhistorien fra antikken og bibelsk tid til vår samtids romankunst. Tekstene som analyseres har sykdom som ramme, plot eller sentralt tema, og det handler om både individuelle og kollektive sykdomserfaringer.

Mens vitenskapen er opptatt av det universelle og lovmessige, kan litteraturen gi innsikt i det partikulære, det individuelle og subjektive. Samtidig kan det skjønnlitterære språket være mer presist når det gjelder hvordan en diagnose eller en sykdom faktisk oppleves. Litteraturen setter ord på det sammensatte og ofte paradoksale ved sykdomserfaringen, og den utvider våre begreper om sykdommens mening. Litteraturen gir trøst, men stiller også en diagnose over livet.