Tags

, , , , , , ,

HeksejaktenHeksejakten er en historisk roman fra 1600-tallet skrevet av engelske Stacey Halls. Den er forfatterens første roman og er allerede gitt ut i en rekke land. Jeg har fått Heksejakten som leseeksemplar fra forlaget. Tidligere har jeg også skrevet om Hittebarnet av samme forfatter.

Heksejakten handler om den største hekse-rettsaken i England. I 1612 ble tolv kvinner beskyldt for å ha drept ti personer ved hjelp av trolldom. Disse heksene bodde rundt Pendle Hill i Lancaster og ble kalt Pendle Hill heksene. I boken møter vi Fleetwood Shuttleworth, en sytten år gammel adelskvinne som allerede har mistet flere ufødte barn. Hun er husfrue på den store herregården Gawthorpe Hall og gift med Richard. De har et svært godt forhold i en tid da kvinner ikke betyr noe, og ikke kan bestemme over seg selv. Men Fleetwood er ressursfull og intelligent, så hun gir seg ikke når hun møter motgang.

Fleetwood er gravid for fjerde gang og svært redd for også å miste dette barnet. Hun finner et brev fra legen som det ikke er meningen hun skal se, der står det at hun ikke vil overleve et nytt svangerskap. I fortvilelse springer hun ut i skogen, der hun tilfeldigvis møter Alice Gray. Alice er en av de unge kvinnene som etterhvert vil bli anklaget for å være en heks. Litt senere faller Fleetwood av hesten, og Alice hjelper henne. Mens Alice leder hesten til Fleetwood hjem blir det klart at hun er jordmor og Fleetwood blir overbevist om at bare Alice kan hjelpe henne å føde et levende barn. Når så Alice blir satt i fengsel i Lancaster og fødselen nærmer seg må Fleetwood bruke alle ressursene hun har for å hjelpe Alice og dermed også hjelpe seg selv.

I boken møter vi også Roger Nowell. Han var sheriff i dette området i 1612. Dette var en stilling som gikk fra adelsmann til adelsmann, og betyr at Nowell hadde bestemmelserett i offisielle saker. Det var han som startet undersøkelsene som førte til Pendle Hill rettsaken. I boken er han en overlegen og usympatisk mann, det er ikke godt å si hvordan han var i virkeligheten. Men han og Fleetwood går ikke godt sammen.

Det er svært spennende å lese denne romanen siden den er bygget på faktiske hendelser. I papirene fra Pendle Hill finner vi navnet Alice Gray og kan lese om skjebnen hennes. Vi møter både de som anklager heksene og de som forsvarer dem, og det er interessant hvordan rykter og baktalelse kan vokse til en anklage om trolldom. Både menn og kvinner blir anklaget, og når først en har fått mistanken på seg var det ikke lett å bli frifunnet. Flere av de anklagede hørte til samme familie.

Jeg ble dypt oppslukt av denne historien. Jeg er glad i historiske romaner, men det er noe ekstra med dem som er bygget på faktiske hendelser. En får møte en tid som er svært forskjellig fra vår egen, men som likevel vår egen tid er bygget på. Halls skriver godt og klarer å formidle både redselen Fleetwood føler for å miste barnet og kampviljen hun legger for dagen for å redde Alice. Samtidig som forholdet mellom Fleetwood og Richard møter store utfordringer, og det skjer ting vi ville hatt vanskelig for å akseptere i dag, så skildrer Halls forholdet deres på en lun og fin måte. En er ikke i tvil om at de har varme følelser for hverandre.

Jeg anbefaler Heksejakten. Dette er en nydelig historisk roman, en utrolig god skildring av en historisk hendelse og en fin beskrivelse av kvinnenes kamp for å overleve på 1600-tallet. De risikerte både å dø under barnefødsler og å bli drept etter anklager om å være en heks. Jeg synes denne boken forteller om begge deler på en svært interessant måte.