Tags

, , , , ,

I det siste har jeg lest fire bøker om barnemishandling. Først Vannliljen og Voldtatte følelser av Hanne Dahl og så Hvorfor gjorde du det mor? og Tilgivelse og Seier av David Pelzer. Forskjellen på dem er at Hanne Dahl sine bøker handler om seksuelt misbruk i tillegg til mishandlingen og at de to forfatternes liv blir ganske forskjellige. Likheten er at bøkene handler om svært sterk grad av mishandling.

Hanne Dahl er pseudonym for den norske kvinnen bøkene handler om. Hun har fått diagnosen «multiple personligheter» og bøkene handler mye om hvordan det oppstår nye personligheter og hvilke personligheter som må takle de ulike delene av misbruket. Vannliljen handler om livet til «Hanne» frem til hun er 17, og Voldtatte følelser om livet fra hun gifter seg og frem til hun er kommet godt i gang med behandling hos dr. Thomas Kessel, overlege ved Ringerike psykiatriske senter. Hanne får etterhvert konstatert 25 personligheter, eller hjelpere som hun kaller dem. Det var først og fremst Hannes far og farmor som stod for mishandlingen, faren gjennom et seksuelt misbruk som startet da hun var 2 år og farmoren gjennom å bl.a. selge henne til andre menn. Hun ble også nektet samvær med resten av familien og måtte spise for seg selv, fikk ikke gaver til jul og mange andre enda mer groteske ting.

David Pelzer er amerikaner og har skrevet tre bøker om det misbruket han gikk gjennom som liten og frem til han var 10 år da noen lærere gikk sammen om å få barnevernet til å ta vare på ham. Han skriver også om hvordan han opplevde å være i barnevernets omsorg og hvordan han har jobbet og slitt med ettervirkningene etter mishandlingen. Pelzer ble mishandlet av en mor med alkoholproblem på en vanvittig grotesk måte. Også i denne historien leser man om isolering fra resten av familien og en liten gutt som måtte ta på seg oppgaver han ikke var rustet til å bære. Pelzers mor er veldig utspekulert i mishandlingen og bruker bl.a. ting som ammoniakk og klor. Pelzer har til sammen skrevet 7 bøker, flere av dem selvhjelpbøker og han er en mye brukt foredragsholder. Han har også fått flere priser.

Alle disse fire bøkene er vanskelige å lese, det går ikke ann å forestille seg det livet disse to har hatt. Pelzer har brukt sitt voksne liv på å prøve å skape respekt og forståelse for lærere, barnevernskonsulenter og politi samtidig som han foreleser om hvordan man kan reise seg og tilgi. Hanne Dahl er mer åpenlyst traumatisert i hverdagen men ønsker gjennom disse bøkene også å sette lys på et område som kanskje ikke er så lett å snakke om. Det at voksne må bry seg når de tror at det er noe galt, at de må si fra; til barnevern og politi hvis de tror at et barn har det vondt.

Vannliljen: Forfatteren skriver om de første 16-17 årene av sitt liv da hun blei misbrukt og mishandla. Hun har seinere fått diagnosen «multippel personlighet», og hun beskriver hvordan 25 forskjellige «hjelpere» blir til. De er deler av personligheten som blir spalta ut, og deres oppgave er å beskytte Hannes sårbare selv. De ulike hjelperne får ulike oppgaver å takle.

Voldtatte følelser: 17 år gammel rømmer forfatteren fra en traumatisk barndom, for å gifte seg med det hun tror er drømmemannen. Men mannen avdekker snart sine mørke sider, og hun blir fanget i et ekteskap med vold og grov misbruk. Livet blir en kamp for å overleve og beskytte barna. Hun klarte til slutt å komme seg unna, men lever i dag som flyktning i sitt eget land og frykter daglig for sitt liv.

Hvorfor gjorde du det mor?: Boka skildrer en av de verste barnemishandlingssakene som er kjent i Californias historie. Forfatteren beskriver den rå mishandlingen fra barnets perspektiv. Barnevernet grep inn da Dave var 1o år. Da hadde den psykopatiske moren klart å innprente gutten med skam og angst, i tillegg til de fysiske sårene. Nasking og stjeling var blitt vanlig for å overleve morens terror, nå måtte han tilpasse seg forskjellige fosterforeldre.

Tilgivelse og seier: David Pelzer forteller om hvordan han oppdager at han kan vende skam til stolthet, og avvisning til aksept. Hvordan han finner seg selv og blir en mann som er fri, etter morens overgrep og mishandling gjennom oppveksten. Han beskriver sine to ulike ekteskap og forteller om forholdet til sønnen sin.