Tags

, , ,

RoseneRosene er Leila Meachams første bok, skrevet da hun var blitt 65 år og pensjonist. Hun ga på 80-tallet ut en serie romantiske noveller men ingen i bokform. Leila Meacham forteller selv at hun på besøk hos en slektning fant en del gamle, gulnede avisartikler fra Øst Texas og at hun følte en dragning mot spesielt ett navn i disse artiklene. Dette inspirerte henne til å skrive en slektssaga, og beskrive livet til familiene Toliver, Warwick og DuMont.

Fra forlaget:

Howbutker, Texas, 1900-tallet. Mary Toliver og Percy Warwick skulle egentlig vært gift, men en rekke uheldige omstendigheter setter en stopper for dette. Sammen kontrollerer de byens mektige bomull- og tømmerindustri, og deres ukloke valg og handlinger får konsekvenser, ikke bare for dem selv, men også for generasjonene etter dem.

To mektige familier, Toliver og Warwick, kontrollerer tømmer og bomulls-industrien i en liten by øst i Texas. De to familiene, sammen med DuMont, en tredje familie som driver byens varemagasin, grunnla de i sin tid byen Howbutker. Disse tre familiene bestemte seg for å aldri låne penger av hverandre, penger skulle ikke få komme i veien for vennskapet deres. Tittelen Rosene henspiller på en annen tradisjon blant disse familiene, de bestemte at hvis noen trengte å be om tilgivelse skulle de sende en rød rose og hvis en tilga skulle en sende en hvit rose tilbake.

Bomullsmagnaten Mary Toliver, eier av varemagasinet Ollie DuMont og tømmerindustriherre Percy Warwick er annen generasjon i disse familiene. Mary og Percy skulle egentlig vært gift, men på grunn av en rekke triste hendelser og ukloke valg ble det aldri slik. Istedenfor  giftet Mary seg med Ollie. Valgene til disse tre får langtvirkende konsekvenser og påvirker både barn og barnebarn.

Rosene er blitt sammenliknet både med Tatt av vinden og Tornefuglene. Og det er en storslått roman. Jeg ble bergtatt av historien om Mary og Percy og ønsket sterkt at ting måtte ende bra. En god roman er for meg ofte en bok en involverer seg i og det gjorde jeg med denne. Samtidig er det en bok hvor man ønsker å lese mer, en ønsker å få vite hvordan det går med hver enkelt. Med stor varme maler Leila Meacham frem en storslått kjærlighetshistorie om svik, hemmeligheter og tragedier i tre generasjoner. Dette er en fantastisk familiesaga fra Texas som vil ble elsket og lest igjen og igjen.

Rød rose