Tags

,

Den som er syk trenger helse,
…og den som er trett trenger ro.
Den som er tørst trenger drikke,
og den som har tvil trenger tro.
Den som er svak trenger styrke,
og den som er redd trenger trøst.
Og den som er ensom, fortvilet,
trenger en trygghetens røst.

Men om du har helse og styrke,
og alltid kan spise deg mett,
– og alltid får leve rolig,
slik at du aldri blir trett.
Ja, om du av livets frukter
bare kan høste inn,
– så gir de deg absolutt intet,
hvis du ikke har fred i ditt sinn!

ukjent forfatter