Tags

, ,

Må den som stjeler en bok, eller låner den uten
å levere den tilbake til eieren,
få oppleve at boken forvandler seg til en slange i hans hånd
og river ham i stykker. La ham bli rammet av lammelse,
og alle hans lemmer bli angrepet.
La ham vansmekte i pine og rope høyt om nåde;
og la hans kval ikke få ende før han skriker og
går i oppløsning. La bokormer gnage på hans innvoller
som et tegn på Ormen som aldri dør.
Og når han til slutt går til sin siste straff,
la helvetes flammer fortære ham for alltid.

 

Innskrift i klosterbiblioteket i San Pedro i Barcelona,
sitert av Alberto Manguel, En historie om lesing.