Tags

, , , ,

The ultimate encyclopedia of fantasy skrevet av den skotske science fiction forfatteren David Pringle, og ble gitt ut i 1999.

Boken er delt inn i 10 seksjoner. Hovedtyngden beskriver fantasy i filmer, på TV og i litteraturen. Rekkefølgen på disse seksjonene gir en indikasjon på at boken fokuserer på film og tv aspektet av fantasy og mindre på litterære verk. Men det betyr ikke at den ikke handler om bøker.

Pringle, og hans bidragsytere, synes å ha gjort en god jobb med å katalogisere alle TV-seriene og filmene med store fantasy-elementer. Disse spenner fra den svenske stumfilmen «Korkarlen» (1920) til BBC’s tilpasning av Terry Pratchett sin Wyrd Sisters (1997). Forfatterne er ikke redd for å gi sine egne meninger om filmer og disse meningene er ikke alltid positive. Den store ulempen med disse to delene er det faktum at filmene vises i kronologisk rekkefølge. Hvis du raskt vil slå opp en film eller et TV-show, må du å ha en ide om når arbeidet ble utgitt. (Men alle oppføringene finnes alfabetisk i den bakerste delen av boken.)

Den neste store delen er en titt på noen store fantasy forfattere. I innledningen til denne delen, bemerker Pringle at «En har forsøkt å inkludere en rekke helt nye mennesker … og som et resultat har noen av «mindre nye» forfatterne fra de siste to eller tre tiår blitt utelatt.» Hva dette betyr i praksis er at mens slike nye forfattere som Rebecca Bradley (2 romaner) og Adam Nichols (3 romaner) er inkludert, har flere etablerte forfattere, for eksempel Randall Garrett, Diana Paxson, Joel Rosenberg, og Robert Silverberg blitt ignorert. Denne delen viser også en meget sterk vekt på britiske forfattere, som på noen måter er en god ting ved formidling av navnene deres utenfor Storbritannia. Men den har også en negativ side, siden mange av bøkene som er nevnt for øyeblikket ikke er tilgjengelig utenfor England.

Kanskje den beste bruk for The Ultimate Encyclopedia of Fantasy er som en introduksjon til sjangeren. Introduksjonen og beskrivelser av typer fantasy peker i den retningen, mens kapitlene om karakterer, spill, fantasiverdener og blader gir en generell oversikt av det beste.

Jeg har skumlest den ett par ganger og stoppet opp når jeg kommer over navn eller titler jeg er interessert i. Jeg synes boken egner seg til å lære mer om de ulike fantasy sjangerne og til å få tips om nye forfattere jeg ikke har hørt om. Boken kjøpte jeg på The Book Depository og den var vel verd de pundene jeg betalte for den.