Tags

, , ,

Det er torsdag og et nytt boktema hos Anettes bokboble. Denne gangen vil Anette gjerne høre om boken som rystet meg.

Jeg kommer med en gang på tre bøker som virkelig rystet meg. To av dem henger sammen og alle tre handler om barnemishandling og om det å vokse opp i et miljø som prøver å ta knekken på deg. Begge forfatterne av disse bøkene har klart seg usedvanlig bra og kommer med et sterkt vitnesbyrd.

Hvorfor gjorde du det mor av Dave Pelzer

Hvorfor gjorde du det morBoka skildrer en av de verste barnemishandlingssakene som er kjent i Californias historie. Forfatteren beskriver den rå mishandlingen fra barnets perspektiv. Barnevernet grep inn da Dave var 10 år. Da hadde den psykopatiske moren klart å innprente gutten med skam og angst, i tillegg til de fysiske sårene. Nasking og stjeling var blitt vanlig for å overleve morens terror, nå måtte han tilpasse seg forskjellige fosterforeldre.

Vannliljen av Hanne Dahl

VannliljenForfatteren skriver om de første 16-17 årene av sitt liv da hun blei misbrukt og mishandlet. Hun har seinere fått diagnosen «multippel personlighet», og hun beskriver hvordan 25 forskjellige «hjelpere» blir til. De er deler av personligheten som blir spaltet ut, og deres oppgave er å beskytte Hannes sårbare selv.

Voldtatte følelser av Hanne Dahl

Voldtatte følelser17 år gammel rømmer forfatteren fra en traumatisk barndom, for å gifte seg med det hun tror er drømmemannen. Men mannen avdekker snart sine mørke sider, og hun blir fanget i et ekteskap med vold og grov misbruk. Livet blir en kamp for å overleve og beskytte barna. Hun klarte til slutt å komme seg unna, men lever i dag som flyktning i sitt eget land og frykter daglig for sitt liv.

Forskjellen på disse bøkene er at Hanne Dahls bøker handler om seksuelt misbruk i tillegg til mishandlingen og at de to forfatternes liv blir ganske forskjellige. Likheten er at bøkene handler om svært sterk grad av mishandling.

Alle disse tre bøkene er vanskelige å lese, det går ikke an å forestille seg det livet disse to har hatt. Pelzer har brukt sitt voksne liv på å prøve å skape respekt og forståelse blant lærere, barnevernskonsulenter og politi samtidig som han foreleser om hvordan man kan reise seg og tilgi. Hanne Dahl er mer åpenlyst traumatisert i hverdagen men ønsker gjennom disse bøkene også å sette lys på et område som kanskje ikke er så lett å snakke om. Det at voksne må bry seg når de tror at det er noe galt, at de må si fra; til barnevern og politi hvis de tror at et barn har det vondt.