Tags

,

dag

CC bilde av CheIs

Det er to dager i hver uke som du ikke skal bekymre deg for,
to dager som bør holdes fri fra frykt og engstelse.

Den første er i går, med sine mistak og mangler,
sine feil og tabber, sine smerter og plager.

I går er for alltid utenfor din kontroll.
Ingen penger i verden kan bringe tilbake i går.

Du kan ikke angre en eneste handling du har utført.
Du kan heller ikke slette en enkelt ord du har sagt – i går er borte!

Den andre dagen du ikke skal bekymre deg for er; i morgen,

Med sin umulige motstandere, sin byrde,
med det den håpefullt lover og ikke gir.

I morgen er utenfor din kontroll.

Morgendagens sol vil stige enten i prakt,
eller bak en maske av skyer – men den vil stige.

Og inntil det skjer, har du ingen eierandel i den,
for den er ennå ufødt.

Dette gir bare én dag – i dag.
Enhver person kan kjempe slagene for bare én dag.

Det er først når du legger byrder til i går og i morgen at du brytes ned.
Det er ikke opplevelsen av idag som plager deg,
det er anger og bitterhet for noe,
som skjedde i går,
og angst for hva morgendagen vil bringe.

Lev derfor en dag om gangen!
Lev for nå, for i dag!

Lagre

Lagre