Tags

, , ,

Lillian Wirak Skow fra Sandefjord er bosatt i Larvik. Hun debuterte som forfatter med diktsamlingen Alle disse dager. Siden har hun gitt ut ytterligere tre diktsamlinger, to romaner og fire barnebøker i serien om Tobias og Maria. Størst av alt er Lillian Wirak Skow sin siste bok, og er en historisk roman på nærmere 400 sider som har undertittelen; familiesaga fra Vestfold. Boken er basert på virkelige personer og hendelser og er delt opp i 3 bøker.

En bestefar etterlater seg en dagbok. Sytti år senere blir dagboken kilde til en velskrevet historisk roman, en slektskrønike om menn og kvinner gjennom tre generasjoner. Det er barnebarnet, forfatteren Lillian Wirak Skow, som henter dem fram, gir dem liv og legger ord i munnen på dem. Historien starter i 1804 og går fram til 2. verdenskrig, hele tiden med Norges historie som fascinerende bakteppe.

Vi følger en familie gjennom tre generasjoner. I første del – midt i 18oo-tallets uår og krig – møter vi Børre, som er husmann under prestegården i Tjølling. Vi følger Børre fra 1804 da han flytter inn på Gåserød og blir husmann. Han gifter seg med Anne, de får fem barn, og vi følger dem og deres daglige utfordringer på husmannsplassen.

Neste del handler om deres eldste sønn Lars Børresen som etterhvert blir gårdbruker. Det kommer frem at Lars er glad i kvinner; han var ikke en mann som likte seg i «stutebås». Han har et forhold til flere kvinner, noe som resulterer i 14 barn (ett barn utenfor ekteskap og resten delt på 3 koner). Det har han slett ikke råd til, og Anders, yngste sønn og mannen bak dagboka, starter derfor livet i dyp fattigdom. Målbevisst jobber han seg oppover og blir etter hvert en av byens ledende menn og ender som fabrikkeier på en av Norges største skofabrikker. Vi følger Anders til han dør i 1939.

Dagboken til Skows bestefar – samt kirkebøker og bygdebøker, har vært noen av de mange kildene Skow har benyttet seg av. Identiske navn på personer og steder er tatt i bruk, og handlingen er lagt til Tjølling, Sandar og Sandefjord, med norgeshistorien som et bakteppe i trilogien som strekker seg fra tidsrommet 1780 – 1939.

Lillian Wirak Skow har et fengende og poetisk språk og boken er nydelig skrevet. Forfatteren skildrer natur, nød, håp og kjærlighet slik at du ser det for deg. Vi blir glad i karakterene hennes, og får respekt for disse menneskene som er en del av historien vår, og er årsaken til at vi lever slik vi gjør i dag. Som undertittelen tilsier er dette en familiesaga fra Vestfold, men den kan fullt ut leses som en historisk roman for alle som kommer fra andre steder i Norge. De historiske begivenhetene som napoleonskrigene, krigen mot svenskene, utvandringen til Amerika, sjøfart og fremvekst av politiske organisasjoner er skildret godt og gir oss innblikk i hvordan dette påvirket samfunnet vårt.

Størst av alt er en velskrevet, stemningsfull og fengslende historie som har fått svært positive anmeldelser.