Tags

, , ,

Dette året har jeg ikke kjøpt klær. Jeg ønsket å bruke dette året på å sette lys på mitt overforbruk og å gjøre mitt til å minske det presset den store produksjonen av forbruksvarer vi i vesten er en del av. Det er et bitte lite bidrag, men det er mitt bidrag. Det å ikke kjøpe klær har vært enklere enn jeg trodde det ville bli. Jeg har så mye, og oppdager ting i klesskapet jeg hadde glemt jeg hadde!

Nå på lørdag markerer Fremtiden i våre hender, Grønn hverdag, Changemaker og Attac Oslo øst kjøpefri dag. Dette er en internasjonal dag som nå har spredd seg til 50 land. Målet med kjøpefri dag er å få oppmerksomhet rundt Norges og andre rike lands overforbruk og den urettferdige fordelingen av jordas ressurser. Ved å markere denne dagen blir du med på en stille, internasjonal protest mot det forbruks-hysteriet som ødelegger jordas natur og klima – og gjør en vekst i forbruket til verdens fattige umulig.

Det er ikke bare et budskap til forbrukere, men også noe både næringsliv og politikere må ta innover seg. Allerede for 20 år siden levde vi nordmenn i et overflodssamfunn, siden da har forbruket vokst med over 70 prosent, og det skal fortsette å vokse. Det er særlig forbruk knyttet til de fire B’ene, Bil, Bolig (hus og hytte), Boeing (flyreiser) og Biff (kjøtt) som er problematisk.