Tags

,

og når eg ser trea stå der
avkledde og avvæpna
med greinene i veret
og ei rifle i ryggen
tenkjer eg berre
på hengebjørkene
som heldt ut til det siste.

Forfatter: Bjarte Bjørkum