Tags

, , , , , ,

suju / Pixabay

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden,
menneske fryd deg.
Oss er en evig Frelser født.

~ B.S. Ingemann

«Deilig er jorden» er en julesalme, teksten er skrevet av B.S. Ingemann i 1850, til en tysk folkemelodi fra 1842. Ingemanns tittel var «Pilgrimssang», mens «Deilig er jorden» er den første linjen. Den tyske originalteksten er «Schönster Herr Jesu».

Ingemann var rystet over den brutale krigen mellom Danmark og Preussen, og skrev teksten på bakgrunn av slaget på Isted. (Fra wikipedia)