Tags

, , , , , , , , ,

I kveld hadde Kagge sitt første Klok med bok arrangement, og hadde med seg forfatterne Marianne Mjaaland med Tvang og tvil, Lene Wold med Ære være mine døtre og Monica Csango med Fortielser. Alle tre har skrevet sakprosa med sterke historier. Teaterkjelleren var full av folk, og på en time ledet forlagsjef Anne Gaathaug oss gjennom en flott, og veldig lærerik, presentasjon og samtale med forfatterne.

Marianne Mjaaland er psykiater og skjønnlitterær forfatter, og har skrevet Tvang og tvil om psykiatrien i Norge. Fra scenen forteller Mjaaland om menneskeskjebnene som er grunnlaget for boken. Hun ville si fra om noe som riv ruskende galt i et svært lukket system. Med andre ord snakke for pasientene som ikke kan si noe for seg selv. Dette er så klart et etisk minefelt, og en utfordrende historie å skrive, for det første må pasientene anonymiseres til de ikke lenger kan kjennes igjen. Men også de ansatte, legene, sykepleierne, vernepleierne og nattevaktene må bli karakterer i en fortelling.

Det er mange mennesker og mange skjebner i denne boken. Levende mennesker en får respekt for. Mjaaland leser fra et kapittel der en ung kvinne går fra hendene på to politi til belteseng. Det er virkelig tøft å høre henne fortelle, det å bli lagt i belte er en skremmende tanke. Gaathaug spør om det brukes for mye tvang i psykriatri-Norge og det mener Mjaaland hun opplever. Men det er krevende å endre holdningene til en hel gruppe ansatte på en avdeling, for ikke å snakke om på et helt sykehus. Den som er reddest er den som først legger noen i belteseng. Det skal mye til for å roe ned en pasient hvis du selv er redd og kollektivet ansatte er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd.

Ære være mine døtre er en bok om æresdrap fra gjerningsmannens synspunkt. Skrevet av den unge journalisten Lene Wold. Hun har jobbet for avisen The Independent og The Centre for Investigative Journalism i England, og bodd og frilanset i Midtøsten. Wold bodde egentlig i Libanon, men det ble for farlig å bo der så hun dro til Jordan. Der møtte hun Raman som har fdrept en datter og forsøkt å drepe den andre. Da han var svært ung ble han tvunget av sin far til å drepe sin mor. Disse drapene kalles æresdrap, et ord som ikke gir noen mening her hos oss.

Dette er en bok fra gjerningsmannens synsvinkel, noe som er en ny og ubrukt måte å skrive denne historien på. Wold har brukt mye tid på å snakke med menn som ar begått denne typen drap for å finne ut om de var religiøst betinget. Det hun fant var at alle disse mennene sier drapene er kulturelt betinget og egentlig bunner i nomadekulturen hvor fellesskapet var viktigere enn individet. Den ene datteren til Raman, Amina, overlevde drapsforsøket selv om hun ble skutt gjennom haken. Hun sitter fengslet i et kvinnefengsel for å beskyttes mot å bli drept. Dette bakvendte i at det er kvinnen som fengsles bruker også Wold tid på.

Den siste boken som ble presentert i dag er Fortielser, min jødiske families historie av Monica Csango. Denne romanen handler om hennes families dramatiske historie Før 2. verdenskrig møttes farmor og farfar på et ball i Budapest. De ble gift etter et år, og etter fire år sammen, da farmor er 7 måneder på vei med Csangos pappa, forsvinner farfar. Han ble sendt til det han trodde var kamper i fronten sammen med ungarske soldater, men som viste seg å være slavearbeid. Også farmors søsters mann blir sendt til samme sted. Et stort tall ungarske jødiske menn fikk denne skjebnen.

Dette tapet av sin mann preget farmor i svært stor grad. Csango bruker ordet arvesorg om tema i boken og forteller om en sorg som ble altoverskyggende, og et liv hvor det ble laget mat til de som ble borte og det ble satt frem stoler for dem. Det er klart at Csangos pappa måtte bli preget av å vokse opp på denne måten. Men hun fortsetter med å si at de fortalte så mye og så ofte om farfar at han var levende også for henne. Ny genetisk forskning antyder at følelser kan arves, og i dette tilfellet er det sorgen og savnet som preger generasjonene. Gaathaug og Csango skal snakke om Fortielser på Historisk søndag på Litteraturhuset kl 13.00 (23.04).