Tags

, , , , , , , , , ,

Det har dette året kommet ut to gode bøker for barn/ungdom rundt det å sitte i fengsel. Den første er en barnebok om det å ha en far i fengsel og den andre en ungdomsbok om det å sitte i fengsel. Dette har lenge vært et tema det ikke har vært mulig å finne god litteratur om, så det er virkelig flott at to forlag i år gir ut bøker rundt det å sitte i fengsel.

Henrik har en hemmelighet. Han er redd for hva skolekameratene skal si, hvis de får vite om den. Henrik forteller hemmeligheten sin til Emil og Lasse. Henrik håper de ikke sladrer, for hemmeligheten er alvorlig. Faren til Henrik sitter nemlig i fengsel. Henrik savner faren sin. En dag får han lov til å besøke pappa. Henrik tenker på om det er hans skyld at pappa sitter i fengsel, og vurderer om han skal hjelpe faren med å rømme.

Henrik har en hemmelighet er skrevet av Kirsti Hansen Demény. Hun er fengselsbetjent og debuterer med denne barneboken. Henrik har en hemmelighet er en viktig bok, men også en spennende og morsom bok for 1. -4. klasse. Den vil være bra for barn og unge som har foreldre eller andre som står dem nær i fengsel, og også i situasjoner hvor det snakkes om at noen er i fengsel.

En stor gruppe barn berøres årlig av at en av deres foresatte havner i fengsel. Dette er vanskelig for et barn å forholde seg til, både overfor venner og på skolen. Deméy sier at hun med denne boken ønsker å gi disse barna en stemme og bidra til å bryte den skambelagte tausheten rundt det å ha et familiemedlem i fengsel. Boken er gitt ut på norsk, svensk og dansk samtidig og er i danske fengsel kjøpt opp i store mengder for å ligge på besøksrommene. Boken er flott illustrert av Therese Holt.

Fengslet, en bok om å sitte inne er en ungdomsbok, skrevet av Bjørn Arild Ersland.

Denne boken handler om hvordan det er å sitte i fengsel. Vi følger Jon som har fått en dom på to år. Han forteller selv om hvordan han opplever soningen og hva han tenker på. Forfatteren forteller om sitt inntrykk av fengselet sett fra utsiden, og gir informasjon om blant annet strafferett, fengselsrutiner og oppfølging etter at straffen er sonet.

Jon havner i Stavanger fengsel etter en narkotikadom. Ersland får kontakt med ham gjennom advokaten hans og de to skriver denne boken sammen. Ersland forteller om fengselet, forholdene rundt det å bli fengslet, prosessen hos politiet og rettsapparatet og forklarer ting Jon sier. Jon skriver dagboksnotat fra fengselet, hvordan det er å være innelåst og hva han tenker på i denne tiden. Etterhvert blir Jon flyttet fra høyrisiko fengselet i Stavanger til åpen soning i Bjørgvin fengsel i Bergen.

Dette er en an autentisk beretning om å være i fengsel, den spiller ikke på stor dramatikk, men viser en realistisk hverdagssituasjon for en gutt som lengter etter familien, og håper på en framtid utenfor fengselet. Underveis bidrar jurister, fengselsmyndigheter og andre med konkret faktastoff om strafferett, fengselsrutiner og oppfølging etter at straffen er sonet. Denne boken er nominert til Brageprisen i klassen for barne- og ungdomsbøker.