Tags

,

Wiki er et webverktøy som ble laget av Howard G. Cunningham i 1994. Dette verktøyet gir muligheter for å redigere nettsider direkte i nettleseren. Det gjør at alle brukere (med mindre wikien er adgangsbegrenset) kan bidra med å legge inn informasjon til enhver tid. Dermed er det mulig å bygge opp et fellesarkiv med informasjon, ofte over et avgrenset emne. Det er et kollaborativt arbeid for å samle informasjon på ett sted.

Wikier er selvorganiserende, dvs. at de ikke trenger en overordnet og autoritær kontrollinstans for å fungere optimalt. Brukerne selv er den øvre kontrollinstans, og det er denne sosiale kontrollen som sørger for at informasjonen wikien inneholder er korrekt, oppdatert og mest mulig nøytral. Ulempen er at denne sosiale kontrollen ikke alltid fungerer.

Dagens oppgave var å gjøre seg kjent med Wiki. Jeg har opprettet en konto på PB Works, skrevet om en bok jeg har lest, om en film jeg har sett og opprettet en ny side. PB Works var veldig enkel å jobbe med og jeg ser flere områder der det ville være greit å bruke PBWorks, eller en lignende Wiki. Hver gang vi har et prosjekt som involverer flere enn to medarbeidere vil det lønne seg å samle alle dokument om prosjektet i en Wiki istedenfor å sende mail frem og tilbake.

Kilde: 23 ting i Rogaland