Tags

Da er vi i gang med kurset sosiale medier. Vi har opprettet blogg og lekt oss med utseende. Kurset foregår hos Rogaland Fylkeskommune (Stavanger), i et rom øverst oppe under taket. (Litt varmt). Vi er 16 stykker, mer eller mindre komfertable med sosiale medier. Selv har jeg ikke prøvd blogging før men regner meg ellers som rimelig kompetent i dataverden.

Linken til kursbloggen er: https://23tingirogaland.wordpress.com/

Sjefen min har prøvd å sende så mange som mulig av oss på dette kurset for å få utviklet bibliotekets web kompetanse. I tillegg er det veldig i vinden å utdanne bibliotekarer innen Web 2.0. Dvs:

«Med web 2.0 ønsker man å betegne den nye generasjonen sosiale nettjenester som har blomstret opp de siste årene, og som avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Her inngår alt fra blogger til wikier og sosiale nettverkstjenester. Grunntanken går med andre ord ut på å ta i bruk kollektiv intelligens, i den forstanden at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme rammer fremfor løsrevet på egen hånd»

Målet er å få Hå folkebibliotek på nett, (Facebook, twitter og muligens med egen blogg) og istedenfor å gi alt ansvar til en stakkar sliter 🙂 så skal dette være et felles prosjekt.

Opplegget vi skal følge baserer seg på Learning 2.0, et konsept for bibliotekansatte utviklet av Helene Blowers. Dette opplegget ble i 2007 oversatt og tilpasset norske forhold og publisert på bloggen 23tingom2null.

kilde: wikipedia/23 ting i rogaland