Tags

, , , , , ,

Det er første søndag i advent allerede. Det er en fin tid til å fokusere på gledene i livet, og i dag vil jeg glede meg over alle de nye bøkene jeg skal få lyst til å lese etter å ha besøkt bloggene som er med i smakebit på søndag hos Flukten fra virkeligheten.

Jeg valgt en litt anderledes bok i dag. En venninne anbefalte meg å lese Energityvene av Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad. Det er en bok om det å være utmattet. Enten det er på grunn av sykdom eller på grunn av en travel hverdag. Boken er delt inn i deler, hvor den første gir den beste beskrivelsen av utmattelse jeg har lest, og resten er delt inn i kapitler hvor du kan velge å lese de kapitlene du føler gjelder deg. Siden jeg leser den for å lære med om mestring av ME, så kan jeg hoppe over alt som er relatert til andre sykdommer eller en travel hverdag. Det gjør boken ganske lett å lese. Men samtidig er den full av ting som må tenkes på, så det tar sin tid å komme gjennom den. Jeg har valgt en smakebit fra den slitenheten vi alle kan møte.

Energityvene«Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er sliten. Jeg spiser sunt og trimmer mye. Jeg har en spennende jobb, fint hus, flott ektefelle og nydelige barn. Jeg lærer mindfulness og yoga. Jeg har alt jeg kan ønske meg. Kan jeg mangle jern eller vitaminer?»
I et innlegg i Dagbladet skriver Gisle Roksund at mye av hans tid som fastlege går med til å høre slike historier om slitenhet og arbeid med å finne ut hvorfor. Det finnes av og til åpenbare årsaker som store omsorgsoppgaver, det være seg omsorg for gamle foreldre eller funksjonshemmede barn. Det kan være småbarnsforeldre som kaver med jobb, lite søvn og for liten tid til de små. Noen ganger er årsakene stoffskiftesykdommer, anemier eller andre somatiske sykdommer. Men ofte finner ikke Roksund slike åpenbare årsaker til at personen er sliten. Det han ser, er at unge og voksne hele tida forstrekker seg etter hva man forventer skal være det moderne liv. Man strever etter å være vellykket på alle livets områder på en gang. Man vil være slank, sprek, sunn, vakker, ha en vellykket karriere og romantisk samliv med oppmerksomt nærvær.
Påtrengende reklame og tabloidpresse setter standard for hva livet skal være: vellykket og vakkert. Myndigheter, fagfolk og medier fyller på med råd og meninger om hvordan den enkelte bør leve livet. Råd som i sum er helt umulige å etterleve. Folk flest strekker ikke til i perfeksjonssamfunnet, der det å være god nok ikke er godt nok lenger. Man sliter på jobb og strever med både barn og partner. Sånn er livet. Derfor avslutter Roksund med det tankevekkende spørsmålet: Hvordan kan vi forme et samfunn som godtar den menneskelige variasjon, og hvor vi slipper å slite oss ut i strevet etter den ideelle kropp og sjel og det perfekte liv?

Fra forlaget:

Utmattelse og slitenhet er en viktig årsak til plager og sykefravær. Samtidig er dette et problem legene ofte ikke har effektiv behandling for. Det er et vanlig symptom ved mange sykdommer, og selv den som er helt frisk, kan oppleve at utmattelse og tretthet til tider «stikker kjepper i hjulene for livet». Utmattelse er en energityv som stjeler livskvalitet – det i livet som gir glede og positive følelser. Denne boken er skrevet for alle som har vedvarende utmattelse. Også mange som opplever «å ha møtt veggen» vil kunne ha nytte av forslagene som beskrives. Boken er dessuten anvendelig for pårørende så vel som helsepersonell som møter personer med utmattelse.