Tags

, , ,

Lateral tenkning er et begrep skapt av Edward de Bono. Han definerer det som en teknikk for problemløsning hvor en nærmer seg problemene indirekte og fra ulike vinkler i stedet for å konsentrere seg om en direkte tilnærming. Dvs. budskap som stimulerer mottakeren til å bruke både høyre og venstre hjernehalvdel samtidig.

Nedenfor finner du 4 bilder hvor du kan prøve ut din egen dyktighet i lateral tenkning. (Svarene finner du i de siste 4 bildene, men prøv å løse oppgavene før du ser på svarene!)

Svar:

Lagre