Tags

, , ,

Niels Klims reise til den underjordiske verden, er en roman skrevet av Ludvig Holberg og utgitt i 1741 i Leipzig. Romanen skal angivelig være Nordens første science fiction roman og ble skrevet på latin, slik at det var flere som fikk lese den.

Nils Klims reise til den underjordiske verdenDenne fantastiske romanen – Holbergs eneste – begynner og ender i hans fødeby, Bergen. En ung student vil undersøke en hule utenfor byen. Dermed dumper han ned i et underjordisk univers, hvor han opplever idealstaten Potu – et slags Utopia. Der er kvinner og menn likestilt, og det råder trosfrihet. Men han besøker også latterlige og intolerante nasjoner på den samme indre planeten, Nazar. Etter å ha foreslått å utelukke kvinner fra statembetene i Potu, blir han forvist til firmamentet, til undersiden av jordskorpen, blir keiser, men blir senere avsatt på grunn av sin oppførsel.

I fabelens form skildrer Holberg gode og dårlige statsformer. Slik sett står han i en direkte tradisjon fra Thomas More, Jonathan Swift og andre diskréte samfunnskritikere i samtid og nær fortid. Ved å bruke fabelformen lyktes det ham å «sette problemer under debatt» på den eneste måte som var mulig under enevoldsstatens sensur. I Holbergs allusjon skiller han mellom samfunn som utgjøres av ulike sorter trær eller dyr, og andre samfunn som kun befolkes av én sort trær eller dyreart.

Boken er Ludvig Holbergs oppgjør med den fremvoksende statspietismen i Danmark-Norge. Han var klar over at boken ville vekke anstøt og muligens bli beslaglagt. Derfor utkom den første gang i Tyskland, på latin. På den måten nådde han også ut til et større publikum enn tvillingrikene kunne fremby.